اگر یک مرد را تربیت کنید فقط یک شخص را تربیت کردهاید اما اگر یک زن را تربیت کنید یک خانواده را تربیت کردهاید. درست است که این جمله در مقدمه آمده است اما به اندازه یک کتاب ارزشمند است و میتوان راجع به اهمیت موضوع کلی صحبت کرد.بعد از تقریباً 5 سال فعالیت مداوم در حوزههای مختلفی آموزشی دیگر از شنیدن این موضوع خسته شده بودم که بانوان همیشه از موضوعی گالیه داشتند، معموالً میگفتند: »همسرانشان سد راه پیشرفتشان هستند.« پس از کمی بررسی متوجه شدیم که در خیلی از موارد بانوانی با استعدادهای ناب صرف اینکه همسر یا مرد زندگیشان را نمیتوانند متقاعد کنند بیخیال تمام آن استعداد و موهبت میشوند. جالب است به عنوان یک زن این نکته حائز اهمیت را بدانید که عمدی در برخورد اکثر مردان نیست، بلکه تنها دلیلش عدم آگاهی و وجود یک سری باورهای اشتباه در عُرف است؛ بنابراین این کتاب و راهکارهایش شکل گرفت تا در کمال آرامش و احترام در محیط منزل بتوانید مسائلتان را حل و فصل نمایید، به راحتی درخواستهایتان را مطرح کنید و با موافقت همسرتان مواجه شوید.
بزرگترین وجه تمایز کتاب برای اولین بار در ایران بودنش است. قبل از این عزیزانی در این حوزه کارهایی انجام دادهاند اما هیچکدام به این صورت تکنیکمحور و مختص ارتباط زناشویی طبقهبندی نشده است. همچنین تمام تکنیکها 100 درصد کاربردی هستند. تمام روشهایی که در اینجا آمده بارها و بارها توسط بانوان همین مرز و بوم به ورطه آزمون و خطا درآمده و ماحصلش به دست شما رسیده است. وجه تمایز دیگر این کتاب دستورالعملهای انتهای هر قسمت است، شما میتوانید فقط با انجام همانها زندگیتان را متحول سازید. چه کسانی میبایست این کتاب را مطالعه کنند؟ جواب واضح است، تمام بانوان. هیچ قید و شرطی هم وجود ندارد. تمام بانوان با هر سنی،
شغلی، جایگاهی، تخصصی و … نیاز دارند که در مورد ارتباطشان با جنس مخالف ابزارهایی را همیشه به همراه داشته باشند و این کتاب ابزارهای مورد نیازتان را در اختیارتان قرار میدهد.
کافی است نگاهی به بخش اول بیندازید، آنجا از هیپنوتیزم کالمی شروعشده و به آخرین فن استاد ختم میشود. در اکثر گامها مثالهایی آمده است تا بتوانید به راحتی از تکنیکها استفاده نمایید. در بخش دوم نیز مطالبی برای تقویت شما در مقابل جنس مخالف ذکر شده است. آنجا با مهمترین راز موفقیت یک زن در زندگی نیز آشنا خواهید شد. همچنین با انجام تست عزت نفس متوجه میشود که به چه میزان از عزت نفس برخوردار هستید.
چند ساعت دیگر خیلی دیر است، اگر میخواهید مردان اطرافتان را تربیت کنید خیلی سریع کتاب را ورق بزنید و گام اول را شروع کنید.

نظرات

متوسط امتیازات

0
47,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0