مشاهده همه 5 نتیجه

پولسازی مخصوص بانوان

مطالب این کتاب از دوره آموزشی »ثروتمند شدن به سبک زنانه« که برای اولین بار در ایران توسط امیر قنبری طراحی و برگزار شد اقتباس شده است. در حال حاضر هزینه شرکت در این دوره هفت میلیون تومان است، اما برای اینکه تمام بانوان بتوانند از محتویات این دوره به صورت غیرحضوری بهرهمند شوند این کتاب تهیه و چاپ شده است.
10
21,000 تومان

پولسازترین شغل قرن

اگر شما کارمند هستید:

  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
  3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
7
46,000 تومان

پولسازی از صفر تا 127 میلیون در 121

اگر شما کارمند هستید:

  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
  3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
7
65,000 تومان

پولسازی از صفر تا 127 میلیون در 121 روز مخصوص کارمندان

اگر شما کارمند هستید:

  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
  3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
8
65,000 تومان