دوره 21 روزه پاکسازی کوانتومی

برخی از مطالب دوره:

اهمیت و مزایای پاکسازی کوانتومی
پنج قانون مقدماتی برای پاکسازی کوانتومی
فرآیند انجام پاکسازی کوانتومی
آماده سازی جسم ، روح ، ذهن برای پاکسازی کوانتومی
تمرین صبحگاهی برای پاکسازی
بخش اول 7 روز گذشته (
حذف خاطرات تلخ
حذف احساسات و هیجانات تلخ
بخشیدن خود و دیگران
رهاکردن اتفاقات ناخوشایند
پاکسازی آرزوهای فراموش شده)
بخش دوم 7 روز حال (
رویارویی صادقانه با حال
پاکسازی شرایط احساسی حال
پاکسازی عوامل تاثیر گذار درذهن ، فکر ، جسم و روح
بخش سوم  7 روز آینده
خلق آینده فوق العاده
پاکسازی آرزو ها و رویا ها برای رسیدن به آینده
بخش آخر قوانین جدید
رسیدن به نیرو و قدرت جان
نوید و مژده برای اتفاق های پیش از دوره
سم زدایی بدن
پاکسازی فیزیکی بدن
پاکسازی ذهن
پاکسازی جسم

نظرات

متوسط امتیازات

0
4,000,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0