سرفصل های دوره

جفت روحی کیست
نحوه پیدا کردن جفت روحی
روش متا هیلینگ چیست
جفت روحی در قرآن
نشانه های جفت روحی
جفت روحی در فلسفه و یونان باستان

همدم روحی چیست و تفاوت آن با جفت روحی
نقش بدن اورا در یافتن جفت روحی
نقش بیداری معنوی در یافتن جفت روحی
جفت روحی در مکاتب و ادیان مختلف

قانون جذب و جفت روحی
اتحاد درونی با جفت روحی
آیا همسرتان جفت روحی شماست
جفت روحی و نقش آن در طرح الهی

نظرات

متوسط امتیازات

0
12,000,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0