[vcj_heading_simple content2=”قوانین و شرایط ما” italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین پولسازی سریع از سوی کاربر است.
توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های پولسازی سریع منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های پولسازی سریع تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

در صورت عدم موجودی یا انصراف مشتری، وجه پرداختی طی 48 الی 72 ساعت آینده بازگشت داده میشود.