قیمت:

سرفصل های دوره

اهمیت و مزایای پاکسازی کوانتومی
پنج قانون مقدماتی برای پاکسازی کوانتومی
فرآیند انجام پاکسازی کوانتومی
آماده سازی جسم ، روح ، ذهن برای پاکسازی کوانتومی
تمرین صبحگاهی برای پاکسازی
بخش اول 7 روز گذشته (
حذف خاطرات تلخ
حذف احساسات و هیجانات تلخ
بخشیدن خود و دیگران
رهاکردن اتفاقات ناخوشایند
پاکسازی آرزوهای فراموش شده)
بخش دوم 7 روز حال (
رویارویی صادقانه با حال
پاکسازی شرایط احساسی حال
پاکسازی عوامل تاثیر گذار درذهن ، فکر ، جسم و روح
بخش سوم  7 روز آینده
خلق آینده فوق العاده
پاکسازی آرزو ها و رویا ها برای رسیدن به آینده
بخش آخر قوانین جدید
رسیدن به نیرو و قدرت جان
نوید و مژده برای اتفاق های پیش از دوره
سم زدایی بدن
پاکسازی فیزیکی بدن
پاکسازی ذهن
پاکسازی جسم

نحوه دسترسی به دوره

دوره در کانال تلگرام برگزار می شود پس از ثبت نام در دوره می بایست عضو کانال تلگرام شوید

(ظرفیت دوره بسیار محدوده)

قیمت:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://poolsazisari.com/?p=49431